produkt o podanym id nie istnieje lub nie jest aktywny